Kartini Media
Ilustrasi istri mendoakan suami yang sedang mencari nafkah. Foto: Freepik

Ada 5 Doa Istri untuk Suami yang Sedang Mencari Nafkah

Doa saat suami sedang bekerja mencari nafkah penting dipanjatkan sang istri. Hanya doa yang dikirimkan agar ia selalu diberi keselamatan dan lapang rezekinya.

Seorang istri membaca doa untuk suami yang sedang bekerja mencari nafkah merupakan bentuk usaha dan ikhtiar dalam berusaha mendapatkan rezeki.

Ketika seorang istri senantiasa mendoakan suami untuk sebuah kebaikan dalam hal apapun, maka Allah SWT akan mengabulkan doa-doa tersebut.

Dengan membaca doa untuk suami yang sedang bekerja mencari nafkah setiap hari, maka membawa keberkahan dalam rezeki didapatkan suami.

Berikut kumpulan doa untuk suami yang sedang bekerja mencari nafkah:

Di antara doa bisa dipanjatkan seorang istri adalah memohon kelancaran rezeki. Ada dalam surat Saba ayat 36 Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Selanjutnya, surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT  berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina."

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut lima doa dipanjatkan istri kala suami pergi bekerja mencari nafkah:

1. Doa Diberi Kemudahan Mendapatkan Rezeki

Allahumma innii as aluka an tarzuqanii rizqan halaalan waasi'an thayyiban min ghairita'abin wala masyaqqatin walaa dhoirin wa laa nashabin innaka 'alaa kulli syai in qadiir.

Artinya: "Ya Allah, aku minta kepada-Mu akan pemberian rezeki yang halal, luas, baik tanpa repot, dan kemelaratan dan tanpa keberatan dan sesungguhnya Engkau maha atas segala sesuatu."

2. Doa Memohon Rezeki Halal dan Berkah

Allahummarzuqnii maa yakfiinii washna' annii maa yuthghinii

Artinya: "Ya Allah, berilah aku rezeki yang cukup dan baik, serta cegahlah diriku dari rezeki yang mencelakakan aku."

3. Doa Pembuka Rezeki dan Kekayaan

Allahumma yaa ghaniyyu yaa mughnii aghninii ghinan abadan wa yaa 'aziizu yaa mu'izzu a'izzanii bi i'zaazi 'izzati qudratika wa yaa muyassiral umuuri yassirlii umuuraddunyaa wad diini ya khaira manyurjaa yaa allahu.

Artinya: "Ya Allah, Dzat yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan berilah kekayaan kepadaku yang abadi. Wahai Dzat yang Maha Mulia yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Dzat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama, wahai Dzat yang paling baik, ya Allah."

4. Doa Dicukupkan Rezeki yang Halal dan Dijauhkan dari yang Haram

Allaahumma yaa ghaniyyu yaa hamiidu yaa mubdi'u yaa mu'iidu yaa fa'aalun limaa yuriidu, yaa rahiimu yaa waduudu, aghninii bi halaaika 'an haraamika wa bithaa'atika 'an ma'shiyatika wa bi fadhlika 'amman siwaaka

Artinya: "Ya Allah, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang Maha Terpuji, wahai Yang Memulai, wahai Yang Mengembalikan, wahai Yang membuat segala yang dikehendaki, wahai Pemberi rahmat, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan Engkau berkenan mencukupiku dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu, dengan taat kepada-Mu dari maksiat kepada-Mu, dan dengan anugerah-Mu dari orang-orang yang selain Engkau."

5. Doa Mendapatkan Kemudahan Segala Urusan

Allaahummalthuf bii fii taisiiri kulli 'asiirin, fa inna taisiira kulli 'asiirin 'alaika yasiir, as 'alukal yusra wal mu'aafaata fid dun-yaa wal aakhirati

Artinya: "Ya Allah, berilah taufik, kebajikan, atau kelembutan kepadaku dalam hal kemudahan pada setiap kesulitan, karena sesungguhnya kemudahan pada setiap yang sulit adalah mudah bagiMu, dan aku mohon kemudahan serta perlindungan di dunia dan di akhirat," (HR. Thabrani).

Doa terhindar dari beban berat tersebut tidak hanya ditujukan untuk suami yang sedang bekerja mencari nafkah, tetapi bisa untuk mohon keselamatan dunia dan akhirat.(*)

Artikel Terkait